Vihreä Telakka

Vihreän Telakan esittely

Toiminta käynnistyi vuonna 2018 Piällysmiehen hallinnoimana Vihreä Telakka-ESR hankkeena ja jatkui 2020 Vihreä Telakka -eteenpäin luonnon avulla hankkeena. Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut ovat alusta alkaen olleet tiiviisti mukana Vihreän Telakan toiminnassa. Vuoden 2023 alusta Vihreä Telakka siirtyi Etelä- Savon hyvinvointialueen Savonlinnan Kuntouttavan työtoiminnan toimipisteeksi.

Vihreä Telakka hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia heikossa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisessa kuntoutuksessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Tavoitteena on juurruttaa luontomenetelmiä myös pysyviin palvelurakenteisiin Savonlinnassa.

Yhteiskunnassa on tällä hetkellä tarve kehittää toiminnallisuutta ja osallisuuden kokemuksia tarjoavia kuntoutusympäristöjä. Sosiaali- ja terveyspalveluilta vaaditaan uudenlaista palvelukulttuuria ja asiakaslähtöisyyttä, joka edellyttää nykyistä suurempaa keinovalikoimaa. Luontoon tukeutuva kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Luontoperustaisia menetelmiä voi käyttää joustavasti erilaisten ryhmien ja asiakkaiden tarpeisiin sekä ennaltaehkäisevänä että korjaavana työotteena. Niiden uskotaan tuovan sote-palveluihin säästöjä.

Vihreän Telakan luontokuntoutuksen kehittämisessä on haettu mallia Suomessa ja muissa Euroopan maissa toimivista kokeiluista/käytännöistä, joissa luontomenetelmiä käytetään työelämävalmiuksien palauttamiseksi ja vahvistamiseksi. Suunnitteluvaiheessa käytiin tutustumassa ja saatiin tukea Porin kaupungin työllisyyspalveluiden järjestämästä luontopajasta sekä Jyväskylässä toimivalta Green Care-keskus Könkkölästä.

Kohderyhmä ja asiakasohjautuvuus

Vihreän Telakan Kuntouttavan toiminnan kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, kehitysvammaiset tai muuten syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Pitkäaikaistyöttömät ohjautuvat toimintaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella TYP-palvelun kautta. Työelämän ulkopuolella olevat ohjautuvat Etelä- Savon hyvinvointialueen aikuissosiaali- tai vammaispalveluista, josta voi kysyä lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä.

Vihreälle Telakalle on mahdollista kysellä työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja soveltuville aloille.

Luontotoimintamme Vuohimäessä

Järjestämme ryhmälle luontotoimintaa arkipäivisin klo 9-14 välillä. Asiakaspaikkoja meillä on 15. Luontotoiminta on monimuotoista ja vahvasti sidoksissa vuodenaikoihin. Huhti-lokakuussa toimimme pääasiassa ulkona. Silloin mm. keräämme luonnonmateriaaleja, villivihanneksia, roskia lähiympäristöstä, kitkemme jättipalsamia, hoidamme mehiläisiä, huollamme retkikohteita ja patikoimme, hoidamme Vuohimäen piha-aluetta, marjastamme ja sienestämme, kasvatamme kaikenlaista syötävää, nikkaroimme kasvilaatikoita ja muuta sekä teemme välillä isompia rakennusprojekteja.

Puutarhatoiminta on keskeisin toiminnan muoto kasvuaikana. Olemme vuokranneet Vuohimäen palstaviljelyalueelta maata, jossa kasvatamme yhteiseen ruoanlaittoon kelpaavia vihanneksia ja yrttejä. Pihalla on pieni kasvihuone tomaattien kasvatusta varten. Lisäksi meillä on kaksi vuokrattua mehiläispesää, joiden hoitoa harjoittelemme. Mehiläistenhoito alkaa mehiläisten puhdistuslennon jälkeen keväällä ja jatkuu viikoittaisena toiminnan muotona syksyyn saakka. Hunaja kerätään pesistä viimeistään elokuun toisella viikolla. Linkoamme ja purkitamme hunajan itse.

Kylmän sään aikana marras-maaliskuussa toimimme edelleen ulkona, mutta käytämme jonkin verran enemmän myös sisätiloja. Tuolloin toimintaan kuuluu mm. polttopuiden tekoa, kartanon uunin lämmitystä, lumitöitä, erilaisia käsitöitä luonnonmateriaaleja hyödyntäen sekä talvikalastusta, kalan käsittelyä ja kalaruokien valmistamista. Pidämme verkkoja Suurijärvellä, jossa ei ole vaaraa norpasta ja kalastamme norppaturvallisilla katiskoilla Pullinlahdella. Talvitekemiseen kuuluu mehiläiskaluston huoltoa ja nikkarointia.

Vuohimäessä on omia kanoja, kukko, kaneja sekä kolme lammasta, joiden hoito kuuluu työtoiminnassa päivittäisiin rutiineihin. Eläinten läsnäolo ja niiden seuraaminen rauhoittavat ja rentouttavat usein myös ihmisiä, jotka jännittävät sosiaalisia tilanteita tai joiden on hankalaa olla muiden ihmisten seurassa. Luontoympäristö tarjoaa tilaa hakeutua tarvittaessa omaan rauhaan.

Järjestämme oman ryhmätoiminnan lisäksi eri kohderyhmille suunnattuja luontoretki- ja toimintapäiviä ja olemme tarvittaessa mukana ideoimassa luontomenetelmien käyttöä muissa kuntouttavissa yksiköissä. Tavoitteenamme on innostaa yhä useampia nauttimaan lähiluonnon tarjoamista mahdollisuuksista virkistäytymiseen, rentoutumiseen ja hyvään oloon. Lähikoulu ja -päiväkotiryhmiä käy keväisin ja syksyisin Vuohimäen alueella, jota on mahdollista hyödyntää vielä enemmän ympäristökasvatuksen tukemisessa.

Vuosikello

Tammikuu-maaliskuu

Talvikalastus, eläinten hoito, lumityöt, sisätilojen pienet huoltotyöt, nikkarointi/kädentaidot, polttopuut, metsälintujen ruokinta, retkiruoka, mehiläiskaluston huolto ja rakennus, lumi- ja jääveistokset, kasvimaan suunnitelma, taimenkasvatuksen aloitus

Huhti-heinäkuu

Taimenkasvatus, eläinten hoito, roskien siivous rannoilta ja lähiympäristöstä, rakentaminen, palstaviljely, puutarhanhoito, vieraslajitalkoot, kausiluontoiset pihatyöt, mehiläistenhoito, villivihannesten keruu

Elo-lokakuu

Sadonkorjuu, hunajan linkous ja purkitus, sienet, marjat, syysretket

Marras-joulukuu

Retkeily, polttopuut, kädentaidot

Eettiset periaatteet

Vihreän Telakan eettisten periaatteiden lähtökohtana on toisten ihmisten ja luonnon kunnioitus.

1. Toisten ihmisten kunnioitus

Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä. Ihmisillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ilman että ketään pyritään muuttamaan. Voimme oppia toisiltamme. Hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin luomiseen kiinnitetään huomiota.

2. Luontosuhde ja luonnon arvostaminen

Luontoyhteyttä vahvistetaan ja luonnon elvyttävyyttä hyödynnetään toiminnassa. Tietoisuutta luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista pyritään kasvattamaan. Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan. Luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen ja suojeluun sitoudutaan. Ekologinen kestävyys huomioidaan kaikessa tekemisessä.

3. Yhdenvertaisuus

Ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Syrjintää ja häirintää ei suvaita.

4. Luottamuksellisuus

Asiakassuhteet ovat luottamuksellisia ja henkilökunta noudattaa salassapitovelvollisuutta.

Lisäksi toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

1. Voimavaralähtöisyys ja toiminnallisuus

Jokainen ihminen osallistuu toimintaan omista lähtökohdistaan käsin. Kaikilla on kykyjä ja voimavaroja, joita käyttää. Toiminta vahvistaa taitoja ja nostaa vahvuuksia esiin. Ohjaajat työskentelevät asiakkaiden rinnalla ja luovat toiminnalle turvalliset puitteet.

2. Kokeilullisuus ja yhteistyö

Toiminta on luovaa ja rehellistä. Aina kokeilut eivät mene nappiin, mutta virheistä yritetään ottaa opiksi. Yhteistyön kehittämiseen yli sektorirajojen suhtaudutaan avoimesti, mikäli se vie arvostamiamme asioita eteenpäin. Asiakkaan etu on kaiken keskiössä toimintaa ohjaavana punaisena lankana. Moniammatillisen yhteistyön sujuvuutta pyritään parantamaan.

3. Säänkestävyys

Ulos mennään säästä riippumatta. Sitä varten on hankittu varusteita, jotka pitävät lämpimänä ja kuivana, vaikka ulkona sataisi märkiä rättejä. Lähes poikkeuksetta päivän jälkeen on silti kaikilla hyvä fiilis.

Logo

Logon ideoinnin ja sen konseptin suunnittelun toteutti Sini Karvonen. Kiitos, Sini!

Kuvat

Kuvien käyttöön on pyydetty kuvaajilta julkaisulupa. Kiitämme Jouni Turusta sekä muita kuvien ottaneita kuvien käytöstä.